Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Kemvit Oy, 0845555-2

Yhteystiedot:
Bastintie 303
68410 Alaveteli

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Kemvit Oy
Bastintie 303
68410 Alaveteli, Finland
+358 400 257 926
info@kemvit.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

Kemvit Oy / Juuso Viherlaakso
Bastintie 303
68410 Alaveteli, Finland
+358 400 257 926
info@kemvit.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on verkkoyhteystietolomakkeella yhteyttä ottaneiden henkilöiden yhteystiedot.

Erillistä asiakasrekisteriä ei ole, mutta tuotteita ostaneiden tiedot säilytetään.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Yhteystietolomakkeella yhteyttä ottaneille vastaamiseen
 • Asiakkuuden hoitamiseen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri sisältää aina seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti

Lisäksi asiakas voi lisätä rekisteriin halutessaan:

 • Yrityksen nimen
 • puhelinnumero

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Kemvit Oy
Bastintie 303
68410 Alaveteli, Finland
+358 400 257 926
info@kemvit.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään verkkoyhteystietolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Kemvit Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Yhteystietolomakkeella tietonsa jättäneiden tiedot poistetaan, kun heidän viesteihinsä on vastattu ja asiansa on käsitelty loppuun.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjänä toimivan Kemvit Oy:n työntekijät:

Juuso Viherlaakso

Tiina Nyman

Annika Brännkärr

Mattias Finell

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Ota yhteyttä

Lähetä terveiset/palaute Spraymanille tuotteistamme ja palveluistamme.

Ota yhteyttä