Hittade 6 produkter
KW LIPOL

Svagt alkaliskt vaxborttagningsmedel för ömtåliga golvmaterial som linoleum och parkett. KW Lipol löser snabbt upp vaxet, vilket minskar behovet av mekanisk bearbetning och förkortar verkningstiden. Lågskummande och sköljfri. Lämpar sig utmärkt för yttvätt.

Egenskaper: Klar, gulaktig, milt parfymerad vätska.
Innehåller: Nonjoniska ja anjoniska tensider, amfotär tensid, trietanolamin, glykoletrar, fosfat.
pH: i koncentrat och i brukslösning 10
Förpackingar: 10 x 1 L, 3 x 5 LKW PERUSPESUGEELI

Grovrengöringsmedel i brukslösning för vaxborttagning och grovrengöring i trappor och på lodräta ytor.

Egenskaper: Nästan färglös gelaktig vätska
Innehåller: Anjoniska tensider, katjoniska tensider <5%
pH: i brukslösning 12,4
Förpackingar: 10 x 1 L, 3 x 5 LKW SPECIAL

Starkt alkaliskt grovrengöringsmedel med en speciellt effektiv tensidblandning. KW Special möjliggör avlägsnande av ingrodd smuts med mindre mekanisk bearbetning – också för ytrengöring av golv. Tack vare sin speciella tensidblandning fungerar produkten utmärkt tillsammans med diamantrondell. Mycket lågskummande. Kan även användas på aluminium. 

Egenskaper: Gulaktig parfymri vätska.
Innehåller: Nonjoniska tensider, katjoniska tensider <5%
pH: i koncentrat 13,5, i brukslösning 11,8
Förpackingar: 3 x 5 L, 200 LKW TEHOSPA

 Starkt alkaliskt grovrengöringsmedel, med mycket bra skumbildnin tillsammans med skumspruta. KW TehoSpa är utvecklad för rengöring i simhallar, badhus, bastu-, dusch- och socialutrymmen. Produkten löser effektivt upp fett, organisk smuts och den är parfymfri.

Egenskaper: gulaktig parfymfri vätska.
Innehåller: Nonjoniska tensider, katjoniska tensider <5%
pH: i koncentrat 13,5, i brukslösning 11
Förpackingar: 3 x 5 L, 20 LKW TRIMCOS Mikroemulsio

Svagt alkaliskt och mycket mångsidigt avfettnings- och allrengöringsmedel. 

Egenskaper: Klar vätska.
Innehåller: 
pH: i koncentrat 10, i brukslösning 9,5
Förpackningar: 10 x 1 L, 3 x 5 L, 20 L, 200 L

KW VAHANPOISTO

Starkt alkaliskt vaxborttagnings- och grundrengöringsmedel för alla alkalietåliga golvytor. KW Vahanpoisto avlägsnar effektivt även tjocka vaxlager. Lågskummande och kraftfull. Produkten är doftfri och lämpar sig även för allergiker.

Egenskaper: klar, gulaktig parfymri vätska.
Innehåller: Nonjoniska och anjoniska tensider, amfotär tensid, natriummetasilikat, etanolamin, glykoleter.
pH: i koncentrat 13, i brukslösning 12,5
Förpackingar: 10 x 1 L, 3 x 5 L