Hittade 9 produkter
KW DES BRIGHT 500ml

Färdig brukslösning för rengöring och desinficering av alla ytor som tål alkohol. KW Des Bright är ett etanolbaserat, svagt alkaliskt rengörande ytdesinfektionsmedel. Löser effektivt upp smuts och fett och är mikrobicidiskt bredverkande mot bakterier, virus och svamp.

Egenskaper: klar färglös vätska
Innehåller: Etanol, isopropanol, Didecyldimetylammoniumklorid.
pH: i brukslösning 10
Förpackingar: 6 x 500 ml vippkork, 6 x 500 ml spray, 3 x 5 L, 10 L, 200 L

KW DESALL ->> KW DESIPLUS el. KW Desinfektion

Svagt alkaliskt desinficerande rengöringsmedel för maskinella och manuella metoder. Produkten är skonsam mot ytor och reducerar avsevärt spridningen av mikro-organismer via kontaktytor.

Egenskaper: Klar, färglös, något kloraktigt lukt.
Innehåller: Anjoniska tensider, fosfat, klorhaltigt desinfektionsmedel.
pH: i koncentrat 8,9, i brukslösning 8,5.
Förpackingar: 10 x 1 L, 3 x 5 L.

KW DESINFEKTION

Patenterat och fullt dokumenterat ytdesinfektionsmedel. Effektiv mot sporer, multiresistenta bakterier, virus och svamp.

Egenskaper: gulaktig, milt klor luktande vätska
Innehåller: Klordioxidblandning 200 ppm ClO₂ 
pH: i bruklösning ca. 2
Förpackingar: 6 x 1 L

KW DESIPLUS Eucalyptus

Alkaliskt, desinficerande rengöringsmedel, som desinficerar och löser smuts från alla hårda ytor. Lämpligt för rengöring där höga krav ställs på hygien, t.ex. sjukhus, livsmedelindustrin, storkök, träningslokaler, badhus etc.

Egenskaper: Klar, viskös, ljusröd, svagt parfymerad vätska.
Innehåller: nonjoniska tensider,  katjoniska tensider <5 %, parfym
pH: i koncentrat 9,5, i brukslösning 9,3. 

Förpackingar: 10 x 1 L, 3 x 5 L, 20 L

KW DESIPLUS Parfymfri

Alkaliskt, desinficerande rengöringsmedel, som desinficerar och löser smuts från alla hårda ytor. Lämpligt för rengöring där höga krav ställs på hygien, t.ex. sjukhus, livsmedelindustrin, storkök, träningslokaler, badhus etc.

Egenskaper: Klar, färglös vätska
Innehåller: nonjoniska tensider,  katjoniska tensider <5 % 
pH: i koncentrat 9,5, i brukslösning 9,3.
Förpackingar: 10 x 1 L, 3 x 5 L, 20 L

KW KLOORIPESU

Alkaliskt grovrengöringsmedel för utrymmen med höga hygienkrav som t.ex. fiskdiskar, livsmedelsutrymmen, butiker, olika ytor och utrustning i kök. För tvätt av våtutrymmen som kalla bastur, dusch-, social- och sanitära utrymmen.

Egenskaper: Klar, gulaktig vätska, något kloraktigt lukt.
Innehålleranjoniska och nonjoniska tensider, klorhaltigt  blekmedel, fosfater
pH: i koncentrat 13 , i brukslösning (1%) 11,5.
Förpackingar: 10 x 1 L, 3 x 5 LKW PINTADESINFEKTIO

Effektivt etanolbaserat desinfektionsmedel. Lämpligt för desinfektion där höga krav ställs på hygien, t.ex. livsmedelsindustrin, storkök, veterinärkliniker, sjukvård etc. Lämpligt för alla alkoholbeständiga ytor.

Egenskaper: klar färglös vätska.
Innehåller: Denaturerad etanol 60%, isopropanol
pH: 7
Förpackingar: 3 x 5 L, 200 L

KW T-10

Skummande ytrengöringsmedel. Starkt alkaliskt skummande ytrengöringsmedel för hygienisk tvätt och  av ytor och utrustning i livsmedelsindustrin, storkök, och spa-anläggningar - klorbaserad.

Egenskaper: Klar, färglös, något kloraktigt lukt.
Innehåller: Fosfonater, Anjoniska tensider, nonjoniska tensider, klorhaltiga blekmedel <5%.
pH: i koncentrat 13, i brukslösning 11,5.
Förpackingar: 3 x 5 L, 20 L, 200 L

KW YELLOW

Färdig lösning för rengöring och desinficering för alla vattentåliga ytor. KW Yellows desinficerande effekt är bredverkande (väteperoxid,kvatt). Produkten eliminerar bakterier, virus, svamp, mögel och sporer.

Egenskaper: klar, gulaktig vätska.

Innehåller: Nonjoniska och katjoniska tensider, fosfonater <5%, färg.
pH: i brukslösning 3
Förpackingar: 6 x 500 ml, 3 x 5 L