KW I-TEK 7

Bionedbrytbart lösningsmedel

KW I-TEK 7 är lösningsmedelsbaserat tvättmedel, som är skonsamt mot både huden och miljön. Produkten är utvecklad speciellt för avlägsnande av tjockolja, beckolja och fett.
Produktens flampunkt är hela +180 °C och den är utvecklad för att ersätta traditionella, lättantändliga kolvätebaserade lösningsmedel. Användningsområden: rengöring av cisterner i industrin, men även för avlägsnande av olja från andra ytor och även till förtvätt av fordon.

Egenskaper:
Klar svagt gul vätska
pH:
7
Paketstorlek:
1 L

Kontakta oss

Skicka hälsningar/återkoppling till Sprayman om våra produkter och tjänster.

Kontakta oss