EtusivuTyösuojeluun panostusta

Työsuojeluun panostusta

25.10.2019 YLE Uutiset

Alaveteli

Kaje Komulainen

 

Automaatiotekniikan insinööri Marke Paavola toimii työsuojelupäällikkönä alaveteliläisessä Kemvit Oy:ssä, joka valmistaa pesuaineita. Paavola ei kuitenkaan ole Kemvitillä töissä, vaan turvallisuuskonsultti, joka toimii työsuojelupäällikkönä toisessakin teollisuusyrityksessä ja konsultoi useita muita yrityksiä.

– Kun tekee samaa työtä monessa yrityksessä, näkee erilaisia työtapoja. Näkemäänsä ja kokemaansa voi hyödyntää sitten toisaalla.

Työsuojelupäällikkö on paikalla säännöllisen epäsäännöllisesti. Työntekijät eivät aina tiedä, milloin hän tulee tarkastuskäynnille. Käynnin aikana kartoitetaan turvallisuuspoikkeamia ja mietitään ratkaisuja, joilla parannetaan turvallisuutta.

Marke Paavolan työ on käytännönläheistä yhteistyötä työntekijöiden kanssa. Puutteita turvallisuudessa löytyy joka viikko. Ne saattavat olla ihan pieniäkin asioita, jotka huomioimalla saadaan aikaan muutoksia.

– Tänään näin yhden kehittämistoimenpiteen, jolla vältetään turvallisuusriskejä. Kun trukin maksimikorkeus määriteltiin kattoon, niin trukki ei voi enää törmätä.

 

Toimitusjohtaja Juuso Viherlaakso, työjohtaja Kristian Slotte ja turvallisuuspäällikkö Marke Paavola miettivät miten pahvigiljotiinin saisi turvallisemmaksi. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Kemvit Oy:n toimitusjohtaja Juuso Viherlaakso ja työsuojelupäällikkö Marke Paavola keskustelevat työturvallisuudesta. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Marke Paavola on turvallisuusasiantuntija Protect Oy:ssä, jonka työntekijät toimivat työsuojelu- ja laatupäällikköinä yli 30 yrityksessä. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Ei saa tuudittautua

Jokaisella yrityksellä tulee olla nimettynä työsuojelupäällikkö, joka edustaa työnantajaa. Monesti se on yrittäjä itse.

Kovin yleistä työsuojelupalveluiden ulkoistaminen ei vielä ole. Esimerkiksi Suomen Yrittäjillä ja Keskuskauppakamarilla ei ole aiheesta koottua tietoa. Työsuojelupäällikköpalveluita tarjoavia yrityksiä on kuitenkin alkanut ilmestyä viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Työturvallisuuskeskuksen toimitusjohtaja Rauno Hanhela painottaa, että vaikka palvelu olisi ulkoistettu, vastuut eivät siirry. Ne pysyvät yrityksen johdolla ja esimiehillä.

– Riskinä on, että ajatellaan, että työsuojelupäällikkö hoitakoon. Samassa tullaan vahingossa siirtäneeksi hänen hartioilleen vastuita, jotka eivät hänelle kuulu.

Yleensä pienet firmat haluavat lisäresursseja palkkaamalla osa-aikaisen turvallisuusasiantuntijan. Tai sitten ala on niin hankala, että omasta joukosta ei kompetenssit täyttävää työsuojelupäällikköä löydy.

– Koko ajan pitäisin taustalla huolen siitä, että yrityksen oman henkilöstön asiantuntemusta lisätään ja kasvatetaan. Ei tuudittauduta siihen, että meillä on se ostopalveluna hankittuna, Hanhela huolehtii.

 

Työnjohtaja Kristian Slotte valvoo prosessia Kemvitin tehtaalla Alavetelissä. Kuva: Kalle Niskala / Yle

tyosuojeluun-panostaminen

Työsuojelupäällikkö merkitsee pakkauksia työnjohtaja Kristian Slotten kanssa. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Asioiden toistaminen johtanut tuloksiin

Kemvitissä on pyritty huolehtimaan siitä, että työntekijöiden osaaminen on ulkoistamisen myötä kasvanut. Turvallisuudesta on puhuttu puuduttavuuteen asti, mutta se on myös tuottanut tulosta.

Kahden vuoden aikana Kemvit Oy:ssä on paranneltu suojaimia, korjattu hyllyjä, merkattu tuotteita ja tehty monia isoja ja pieniä parannuksia. Isoja työtapaturmia ei ole ollut, kertoo toimitusjohtaja ja yrittäjä Juuso Viherlaakso.

Viherlaakso toimi oman yrityksensä työsuojelupäällikkönä ensimmäiset kolme vuotta. Kun työntekijät laativat pelastussuunnitelman ja räjähdysaineasiakirjan, heräsi ajatus ulkoistaa tehtävä. Vastuuasia on pyritty pitämään kirkkaana.

– Nyt ne asiat menevät oikeasti eteenpäin. Koko ajan tulee parannuksia. Ja vaikka turvallisuuspalvelut ostetaan, niin vastuu on silti minulla.

Yhteispeli toimitusjohtajan ja työsuojelupäällikön kanssa toimii hyvin. Päivittäisten ja viikoittaisten keskustelujen lisäksi suurempi palaveri pidetään kolmen kuukauden välein.

Ulkoistetulla työsuojelupäälliköllä täytyykin olla Protect Oy:n toimitusjohtaja Pertti Salon mukaan monenlaisia taitoja.

– Pitää olla tieteellistä osaamista ja sosiaalista pelisilmää, joilla saadaan koko yritys yhteistyöhön ajattelemaan turvallisuusasioita.

Turvallisuuspäällikkö Marke Paavola ja kemisti Matias Finell tarkastelevat asiakirjoja. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Henkinen kuormitus uusi haaste

Myös henkinen hyvinvointi kuuluu yhä enemmän työturvallisuuteen ja työsuojelupäällikön työsarkaan.

Kemvit Oy:ssä työntekijöiden henkisiä kuormitustekijöitä on kartoitettu luottamuksellisesti. Kysely pureutui työn yksipuolisuuteen ja organisointiin, johtamiseen, vuorovaikutukseen, väkivaltatilanteisiin, työtahtiin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen.

– Jos henkisesti voi huonosti, se heijastuu kokonaisuuteen. Jos uupuu, se saattaa johtaa riskeihin, sanoo työsuojelupäällikkö Marke Paavola.

Juuso Viherlaakso on samoilla linjoilla: hyvinvoiva työntekijä on hyväksi turvallisuudelle ja tuotteiden laadulle.

Kemvit Oy:n kemisti Matias Finell arvostaa sitä, että työntekijöiden henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on yksi työsuojelupäällikön tehtävistä.

– Se on tärkeää hyvinvoinnin kannalta.

Protect Oy:n asiakassuhteet ovat luottamuksellisia, mutta hyviä kokemuksia jaetaan. Esimerkiksi työohjeet siitä, miten asiat voidaan tehdä turvallisemmin, voidaan jalostaa toiselle yritykselle.

Ota yhteyttä

Lähetä terveiset/palaute Spraymanille tuotteistamme ja palveluistamme.

Ota yhteyttä